Kiến thức chungKiến thức chung

Mẫu kịch bản bầu trưởng thôn đúng quy trình, đầy đủ thủ tục

Bầu cử trưởng thôn là sự kiện quan trọng trong cộng đồng thôn để bầu ra người đại diện cho thôn giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống dân cư. Và để buổi bầu cử trưởng thôn thành công tốt đẹp, đúng theo hướng dẫn chỉ đạo của ủy ban mặt trận tổ quốc, bộ nội vụ, bạn cần tham khảo mẫu kịch bản bầu trưởng thôn dưới đây.

Là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các sự kiện, hoạt động đoàn thể của xã, phường, thị trấn, để đảm bảo tiến độ, tính minh bạch, nghiêm túc của buổi bầu cử, bạn cần xúc tiến công tác mua sắm nguyên vật liệu, thiết kế, trang trí sân khấu, xây dựng kịch bản bầu cử trưởng thôn,…, từ trước.

mau kich ban bau truong thon

Kịch bản bầu cử trưởng thôn, mẫu kịch bản chương trình bầu trưởng thôn

Để hỗ trợ bạn trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố, Taimienphi.vn đã biên tập mẫu kịch bản bầu cử trưởng thôn chi tiết. Các bạn có thể tải về mẫu kịch bản bầu trưởng thôn mới nhất của chúng tôi và áp dụng vào buổi bầu cử của thôn, xóm, tổ dân phố nơi mình cư trú.

Mẫu kịch bản bầu trưởng thôn

* Khai mạc bầu cử trưởng thôn

1. Ổn định tổ chức, báo cáo số cử tri tham gia buổi bầu cử
– Số người có mặt:….. người, vắng….. người có lý do.
– Chủ toạ hội nghị: Ông (bà) …………………………………………
– Thư ký hội nghị: Ông (bà)……………………………………………
Báo cáo đại hội, toàn thể thành viên ban công tác Mặt trận, người ứng cử Trưởng thôn đã có mặt đầy đủ, ban tổ chức xin phép được tiến hành tổ chức bầu cử theo thời gian đã quy định.
2. Chào cờ
– Xin trân trọng kính mời các vị Đại biểu và toàn thể đại hội làm lễ chào cờ.
– Chào cờ (Quốc ca, quốc tế ca)
– Xin trân trọng kính mời các vị Đại biểu cùng toàn thể các đồng chí an tọa
* Tổ chức bầu cử
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:
Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!
Kính thưa Đại hội!
Căn cứ theo:
– Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 20 tháng 04 năm 2007 thực hiện dân chủ cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11);
– Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN của Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 17 tháng 04 năm 2008 hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN).
Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, được sự đồng ý của UBND xã, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, cử tri thôn,….., quyết định tổ chức buổi bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ,…
– Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:
+ Đ/c: ………………………………………… , Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã
+ Đ/c: ………………………………………….., Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã
+ Đ/c: ……………………………………………….., tổ trưởng tổ bầu cử
+ Ông/bà:……………………………………………, người ứng cử vị trí trưởng thôn
+ Cùng toàn thể các cử tri thôn …………………., xã……………………, tỉnh………………
(Vỗ tay)
Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu ! (Vỗ tay)

mau kich ban bau cu truong thon

Mẫu kịch bản bầu trưởng thôn, tham khảo mẫu kịch bản bầu cử trưởng thôn chi tiết

4. Thông qua dự thảo Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý! Kính thưa Đại hội!
Thay mặt tổ trưởng tổ bầu cử, tôi xin thông qua dự thảo Chương trình và Nội quy, Quy chế làm việc của buổi bầu cử.
– Thứ nhất, về chương trình làm việc của hĐại ội: Đại hội sẽ tiến hành trong buổi … ngày ….bắt đầu từ…giờ, cụ thể như sau (Đọc dự thảo Chương trình Đại hội)
– Thứ 2, về danh sách người tranh cử: ban công tác Mặt trận và cử tri giới thiệu, người tự ứng vị trí trưởng thôn bao gồm:
+ Ông………………………………………………
+ Ông……………………………………………….
– Thứ 3, về hình thức bầu cử: Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (Hình thức bầu cử được tổ trưởng tổ bầu cử quyết định bởi số người tham gia bầu cử)
5. Bầu người kiểm phiếu, đếm số phiếu
Kính thưa Đại hội!
Để bảo đảm Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, ban tổ chức Đại hội đề nghị Đại hội bầu danh sách người kiểm phiếu, giúp việc Đại hội.
– Về nhân sự người kiểm phiếu, đếm số phiếu: hội đồng cử tri thôn xin giới thiệu với Đại hội danh sách người kiểm phiếu gồm các đ/c sau đây:
+ Đ/c……………….
+ Đ/c ……………….
Xin ý kiến Đại hội:
– Cử tri nào nhất trí với danh sách người kiểm phiếu như tôi vừa trình bày, đề nghị cho biểu quyết? Xin cảm ơn.
– Cử tri nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? (Không có).
Như vậy, Đại hội đã nhất trí bầu danh sách người kiểm phiếu gồm các…. đ/c có tên trên. Xin cảm ơn ĐH!
6. Tiến hành bầu cử
Kính thưa Toàn thể Đại hội!
Đại hội vừa nghe phổ biến danh sách thành viên tổ bầu cử, danh sách người ứng cử vị trí trưởng thôn, các thành viên trong ban kiểm phiếu và hình thức bầu cử vị trí trưởng thôn thôn,… Sau đây là phần bầu cử trực tiếp. Xin mời các cử tri dơ tay/bỏ phiếu kín cho các ông/bà trong danh sách ứng viên đề cử chức vụ trưởng thôn thôn,…., nhiệm kỳ…..
– Ban kiểm phiếu hướng dẫn cử tri bỏ phiếu
– Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu.
7. Kiểm phiếu bầu cử
– Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện 2 cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, số phiếu bầu hợp lệ cho tổ trưởng tổ bầu cử.
8. Chương trình văn nghệ
9. Thông báo kết quả kiểm phiếu, công nhận kết quả bầu cử
Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu vào báo cáo kết quả hội nghị bầu Trưởng thôn của Tổ bầu cử, thay mặt hội đồng bầu cử, tôi xin công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
– Ông ……………………., tổng số phiếu bầu
– Ông…………………….., tổng số phiếu bầu
………………………………………..
Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và toàn bộ cử tri thôn …., công nhận đồng chí …………… là trưởng thôn thôn,….., nhiệm kỳ …….
Đề nghị toàn thể đại hội vỗ tay.
* Bế mạc bầu cử trưởng thôn
10. Giới thiệu người lên đọc diễn văn bế mạc đại hội
Kính thưa Đại hội!
Đến thời điểm này, Đại hội đã hoàn thành nội dung chương trình bầu cử trưởng thôn đã đề ra. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …, thay mặt Đoàn Chủ tịch lên bế mạc Đại hội lên đọc diễn văn bế mạc đại hội bầu cử trưởng thôn.
11. Đọc diễn văn bế mạc (có văn bản riêng)
12. Chào cờ bế mạc
– Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ.
– Quốc ca, quốc tế ca.

Chuẩn bị mẫu kịch bản là việc rất cần thiết giúp cho mọi chương trình diễn ra hiệu quả, thành công tốt đẹp. Trong đó, họp phụ huynh cũng thế. Để chuẩn bị tốt chương trình thì lên kịch bản họp phụ huynh là điều không thể thiếu. Các bạn có thể tham khảo trước các mẫu kịch bản để có ý tưởng cho mình.

Xem thêm: Các mẫu kịch bản họp phụ huynh mầm non, tiểu học, THCS

Trên đây, Taimienphi.vn đã chia sẻ cho bạn Kịch bản chương trình bầu trưởng thôn, Mẫu kịch bản bầu trưởng thôn chi tiết. Hy vọng những thông tin trong bài viết này hữu ích với bạn, giúp bạn tổ chức được đại hội bầu cử trưởng thôn đúng tiến độ, quy trình của pháp luật. Hẹn gặp lại ở các bài viết sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button