Học Tập

Giải Bài 3 Trang 79 SGK Toán 4

Giải bài 3 trang 79 SGK toán 4 trong Chia một tích cho một số, Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải bài 3 trang 79 SGK toán 4

Đề bài:
Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/5 số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Phương pháp giải:
– Tính số mét vải mà cửa hàng đó có, bằng cách lấy độ dài 1 mét vải đem nhân với số tấm vải cửa hàng đó có
– Tính số mét vải cửa hàng đó đã bán, bằng cách lấy số mét vải cửa hàng có đem nhân với 1/5 số vải đã bán được. 

Đáp án:
Số mét vải cửa hàng có là:
         30 x 5 = 150 (m)
Cửa hàng đã bán số mét vải là:
        150 : 5 = 30 (m)
                Đáp số: 30m vải.

Phần giải bài tập trang 79 toán 4, Chia một tích cho một số gồm Z bài, Tiếp theo phần giải bài tập 3 trang 79 SGK toán 4. Taimienphi.vn có gợi ý đáp án và phương pháp giải chi tiết phần Giải Bài 1 Trang 79 SGK Toán 4  Giải Bài 2 Trang 79 SGK Toán 4, các em học sinh cần nắm rõ kiến thức của bài học này.

Back to top button